RATUJMY NASZĄ PLANETĘ – Elektrownia wiatrowa – ekologiczny sposób pozyskania energii

Elektrownia wiatrowa – czy to ekologiczny sposób pozyskania energii?

Rosnące ceny energii oraz potrzeba ochrony klimatu i redukcji gazów cieplarnianych spowodowały rozwój odnawialnych źródeł energii.

Odnawialność wiatru oznacza tyle, że nie możemy mówić o jego długotrwałym niedoborze czy całkowitym wyczerpaniu. Inaczej jest w przypadku źródeł energii, które wykorzystujemy dość powszechnie takich jak węgiel, ropa, czy gaz.

Stąd coraz większe zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii.

Według raportu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej udział energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach wiatrowych w 2030 roku stanowić będzie prawie 29% całkowitej ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce

CZYM JEST ELEKTROWNIA WIATROWA I JAK DZIAŁA?

Elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń produkujących energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych.

Energia uzyskana w ten sposób uważana jest za jedną z najbardziej ekologicznych ze względu na fakt, że jej produkcji nie towarzyszy spalanie żadnego paliwa.

Wiatr jest w zasadzie niewyczerpanym, darmowym i szeroko dostępnym źródłem energii.

Elektrownie wiatrowe nie zmniejszają zasobów naturalnych, nie obniżają jakości środowiska naturalnego. Pozwalają na osiąganie korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych.

Produkcja energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej odbywa się za pośrednictwem turbin wiatrowych napędzanych energią wiatru. Gdy wiatr trafia na opór w postaci łopaty turbiny, energia kinetyczna wiatru przekształcana jest w energię mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika. Energia ta przenoszona jest za pomocą wału i przekładni do generatora, który przekształca ją w energię elektryczną.

FARMY WIATROWE W POLSCE

Farma wiatrowa to zespół wiatraków podłączonych do sieci w jednym miejscu.

Dla powodzenia inwestycji kluczowy jest wybór lokalizacji.

W Polsce wiąże się to z wykluczeniem obszarów chronionych, zachowaniem odpowiednich odległości oraz dostępem do sieci energetycznej.

Można się spotkać z opinią, że warunki naturalne w Polsce nie sprzyjają budowie elektrowni wiatrowych, ponieważ dominują niziny a wiatr nie wieje z wystarczającą siłą. Tymczasem na wysokości 100 m przeciętna prędkość wiatru wynosi w Polsce około 6,5 m/s, a na terenach nadmorskich nawet 8 m/s. Większość turbin wiatrowych zaczyna produkować energię już przy prędkości 3-4 m/s

Na świecie prym w rozwoju lądowej energetyki wiatrowej wiodą Chiny, Indie i Stany Zjednoczone.

WADY I ZALETY ENERGII WIATROWEJ

  • energia wiatru sprzyja ochronie środowiska naturalnego, w tym poprawie stanu powietrza, zmniejsza emisję zanieczyszczeń do atmosfery,
  • jest konkurencyjna cenowo wobec źródeł konwencjonalnych, a samodzielne wytwarzanie energii pozwala na uniezależnienie się od rosnących cen i wiąże się z niskimi kosztami eksploatacyjnymi,
  • inwestycje w zakresie wykorzystania energii wiatru przekładają się na rozwój regionów, generują przychody dla właścicieli gruntów, przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy.
  • syndrom turbin wiatrowych lub efekt migotania cienia mogą powodować m.in. problemy ze snem czy bóle głowy. Dotychczasowe badania wykazują, że odczuwają je tylko osoby, które mieszkają w niedalekiej odległości od elektrowni wiatrowej, mniejszej niż 2-4 km.
  • zmniejszenie populacji ptaków, śmiertelność spowodowana uderzeniem przez łopaty turbin,
  • zagrożenie związane z obrażeniami osób lub uszkodzeniem mienia na skutek odłamków lodu zgromadzonych na śmigłach turbin w okresie zimowym w momencie ponownego uruchomienia po okresie przestoju, lub na skutek oderwania się części turbiny w razie awarii (wirnika, łopaty).

 

Autor: Aneta