Posted in Blog

STARE MIASTO w POWSTANIU WARSZAWSKIM – Ewakuacja

Po upadku Woli powstańcy przedostają się na Stare Miasto i bronią dostępu do Wisły. Czekają na pomoc wojsk radzieckich, stacjonujących w tym czasie pod Wołominem….

Czytaj Dalej... STARE MIASTO w POWSTANIU WARSZAWSKIM – Ewakuacja
Posted in Blog

STARE MIASTO w POWSTANIU WARSZAWSKIM – Hanna Petrynowska, pseudonim „Rana”

Hanna Petrynowska, pseudonim „Rana”. Lekarka 3 sierpnia 1944 roku powstańcy zdobywają gmach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) przy ul. Sanguszki 1. Potężny budynek wkrótce staje…

Czytaj Dalej... STARE MIASTO w POWSTANIU WARSZAWSKIM – Hanna Petrynowska, pseudonim „Rana”
Posted in Blog

STARE MIASTO w POWSTANIU WARSZAWSKIM – kościół Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej 12

O czym mówią tablice na kościele Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej 12? Podczas Powstania Warszawskiego dramat sytuacji na Starym Mieście wynikał ze stłoczenia na niewielkiej…

Czytaj Dalej... STARE MIASTO w POWSTANIU WARSZAWSKIM – kościół Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej 12
Posted in Blog

STARE MIASTO w POWSTANIU WARSZAWSKIM – Eksplozja „czołgu pułapki” na ulicy Kilińskiego w Warszawie

Eksplozja „czołgu pułapki” na ulicy Kilińskiego w Warszawie. 13 sierpnia wydarzył się jeden z tragiczniejszych epizodów Powstania Warszawskiego. Relacji na temat tego wydarzenia było kilka….

Czytaj Dalej... STARE MIASTO w POWSTANIU WARSZAWSKIM – Eksplozja „czołgu pułapki” na ulicy Kilińskiego w Warszawie
Posted in Blog

STARE MIASTO w POWSTANIU WARSZAWSKIM – cudowny krucyfiks w kaplicy Baryczków

Jakie są powstańcze dzieje czarnego krucyfiksu w kaplicy Baryczków w archikatedrze Świętego Jana? To jeden z najbardziej znanych obiektów kultu w Warszawie. Ofiarodawcą krucyfiksu, który znajduje…

Czytaj Dalej... STARE MIASTO w POWSTANIU WARSZAWSKIM – cudowny krucyfiks w kaplicy Baryczków