RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na obszarze Unii Europejskiej oraz zagwarantowanie praw osób, których te dane dotyczą.

W związku z powyższym, w dalszej części korespondencji, znajdziecie Państwo informacje, dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez biuro turystyczne: Wirtur Barbara Walczak-Iterman
ul. Marsa 130 lok. użytk IV
04-470 Warszawa
NIP 952-000-44-11.

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wirtur Barbara Walczak-Iterman, ul. Marsa 130 lok. użytk IV, 04-470 Warszawa NIP 952-000-44-11 (dalej jako WIRTUR).
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw, wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: rodo@wirtur.pl  lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
 3. Jako administrator danych osobowych informujemy, ze dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach:
 4. realizacji zamawianych przez Państwa imprez turystycznych,
 5. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą,
 6. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną
 7. wsparcia obsługi Państwa imprez turystycznych
 8. marketingowych (po uprzednim udzieleniu zgody)
 9. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych
 10. Zakres przechowywanych i przetwarzanych danych – Państwa dane będą gromadzone i przetwarzane w minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji zamówionych imprez turystycznych, w szczególności do ubezpieczenia NNW, przyjmowania i identyfikacji wpłat, wystawiania dokumentów księgowych i kontaktu związanego z przygotowaniem i obsługą imprez turystycznych.
 11. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu wyłącznie dla realizacji zamówionych przez Państwa imprez turystycznych.
 12. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 13. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie aktualny cel, w którym są przetwarzane lub do momentu kiedy podstawą będą inne przepisy prawa, w tym przepisy o rachunkowości. W przypadku roszczeń Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 14. Jako osobie fizycznej, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku woli skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt w sposób określony w punkcie 2. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].
 15. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do  świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform, a także przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

Z wyrazami szacunku,

Barbara Walczak-Iterman