Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów obiektów muzealnych w Warszawie.

Coraz częściej również przez grupy szkolne.

Muzeum POLIN powstało w latach 2009-2013 na warszawskim Muranowie, z inicjatywy Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce (ŻIH).

Pokazuje 1000 lat dziejów polskich Żydów. Obok tradycyjnej roli muzeum, POLIN spełnia również rolę centrum kulturalno-edukacyjnego. Organizuje wystawy stałe i czasowe, spotkania, koncerty, warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Już w najbliższym czasie, 19 kwietnia, przypada 78 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.

W tym dniu, w ciągu ostatnich kilku lat – od 2013 roku – tysiące wolontariuszy rozdawało na ulicach miast żółte żonkile.

Co one symbolizują?

Najprościej mówiąc – zbiorową pamięć o Powstaniu w Getcie Warszawskim.

Szacunek do przeszłości i nadzieję, że nigdy więcej…

Z żółtymi żonkilami łączymy postać Marka Edelmana – ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta – naprzeciw budynku POLIN – bukiet żółtych kwiatów i często były to właśnie żonkile.

19 kwietnia 1943 roku w warszawskim getcie wybuchło powstanie kierowane przez Żydowską Organizację Bojową i Żydowski Związek Wojskowy. Powstanie trwało do 16 maja 1943roku, kiedy to Niemcy ogłosili koniec akcji pacyfikacyjnej. Na znak ostatecznego zniszczenia getta warszawskiego Niemcy wysadzili w powietrze Wielką Synagogę na Tłomackiem – najbardziej symboliczne miejsce żydowskiej społeczności w Warszawie.

Całe getto warszawskie zostało spalone, a ruiny wysadzone w powietrze. Przed zburzeniem ocalał jedynie kościół św. Augustyna przy Nowolipkach.

Podczas walk zginęło około 7 tysięcy Żydów.

50 tysięcy wywieziono do obozu zagłady w Treblince.

Muzeum POLIN zaprasza do Akcji Żonkile 2021. Przyłączmy się również my.

Zachęcamy – w możliwym terminie – do wizyt i spotkań w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Z nami – na Szlaku Tolerancji Wyznaniowej oraz podczas cyklicznych, sobotnich spotkań.


Autor: Aneta