RATUJMY NASZĄ PLANETĘ – Fotowoltaika – Energia prosto ze Słońca

FOTOWOLTAIKA – Energia prosto ze Słońca

Czy na pewno darmowa? Czy na pewno bez wad?

  • Co znaczy „energia prosto ze Słońca”?

Źródłem prądu powstającego w panelach fotowoltaicznych jest Słońce, a dokładniej jego promieniowanie. Tutaj następuje przetworzenie energii promieniowania słonecznego na prąd.

  • Czy możemy sami wyprodukować energię?

Możemy produkować samodzielnie prąd w instalacjach fotowoltaicznych (ale także z wiatru – co jest trochę bardziej skomplikowane) na przykład przydomowych. A dokładniej przetwarzać energię promieniowania słonecznego na prąd.

  • Kiedy mamy pewność, że nie marnujemy wytworzonej przez naszą instalację fotowoltaiczną energii?

Kiedy ją w pełni wykorzystamy.

To znaczy, kiedy mamy dobrze dopasowaną wydajność instalacji do naszych potrzeb. Sprzedaż nadwyżki energii nie jest możliwa przez prosumenta (osobę produkującą prąd na własne potrzeby).

  • Co dzieje się z nadwyżkami energii słonecznej produkowanej przez instalacje fotowoltaiczne?

Są przekazywane do ogólnej sieci energetycznej, istnieje potem możliwość odbioru przekazanych nadwyżek z potrąceniem 20 lub 30%.

Są też wady instalacji fotowoltaicznej…

Z jakiś czas staniemy przed problemem utylizacji dużych ilości zużytych paneli fotowoltaicznych.

Wydajność paneli maleje w miarę upływu czasu, jaka będzie trwałość instalacji i niezawodność poszczególnych urządzeń?

Zbyt duży udział energii z paneli w ogólnym systemie zagraża stabilności tego systemu.

Bo co jak przyjdzie tydzień bezsłonecznej pogody?

Ubytek energii dostarczanej przez fotowoltaikę może spowodować niewydolność systemu – konieczność wsparcia zewnętrznego.

  • Co powinniśmy zatem robić?

Należy pamiętać o zbilansowaniu źródeł energii w systemie energetycznym.

Woda, wiatr, geotermia, biomasa powinny być ważnym źródłem energii.

 

Zapraszamy na naszą proekologiczną Grupę na Facebooku:

https://www.facebook.com/groups/723083575014768

 

fot. pixabay


Autor: Aneta