Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada

11 listopada 1918 roku. Warszawa.

10 listopada 1918 roku do Warszawy przybywa specjalnym pociągiem z Berlina uwolniony z twierdzy magdeburskiej” Józef Piłsudski.

Na Dworcu Głównym wita go tłum rozentuzjazmowanych mieszkańców Warszawy.

Wiadomo już, że  dzień wcześniej w okolicach Compiegne delegacja rządu niemieckiego podpisała zawieszenie broni, które kończyło działania bojowe I wojny światowej. Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Panuje ogromna radość i optymizm.

Józef Piłsudski jest dla Polaków mężem opatrznościowym przywódcą Polskiej Organizacji Wojskowej (legionistów), zesłańcem przetrzymywanym w carskim więzieniu i twierdzy magdeburskiej, wielkim patriotą.

Już w 1917 roku, sytuacja na frontach I wojny światowej coraz wyraźniej potwierdzała nadzieje Polaków na odbudowę niepodległego państwa. Rozpad monarchii austriacko-węgierskiej i klęska Niemiec spowodowała ogromne zmiany na mapie Europy.

W Warszawie od września 1917 roku działała powołana przez Niemcy i Austro-Węgry Rada Regencyjna. Rada Regencyjna miała za zadanie przejmowanie władzy z rąk zaborców. Miała jednak złą opinie wśród Polaków ponieważ utożsamiana była z władzą obcą, z uległością i konserwatyzmem. W grudniu 1917r. Rada Regencyjna utworzyła gabinet ministrów, na czele którego stał Jan Kucharzewski.

Tuż po przybyciu do Warszawy Piłsudski odbył rozmowy z członkami Rady Regencyjnej.

11 listopada Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Trzy dni później Rada Regencyjna rozwiązała się, oświadczając jednocześnie, iż „od tej chwili obowiązki nasze i odpowiedzialność względem narodu polskiego w Twoje ręce, Panie Naczelny Dowódco, składamy do przekazania Rządowi Narodowemu”.

Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele 13 listopada również oddał mu się do dyspozycji. Józef Piłsudski stał się rzeczywistym przywódcą tworzącego się Państwa Polskiego.

Generalny Gubernator gen. Hans von Beseler potajemnie opuścił Warszawę. Już od 10 listopada przystąpiono do rozbrajania stacjonujących w Warszawie oddziałów niemieckich (POW razem z żołnierzami Polskiej Siły Zbrojnej będącej pod rozkazami Rady Regencyjnej). Rano 11 listopada 1918 roku Piłsudski wygłosił pod Pałacem Namiestnikowskim przemówienie do żołnierzy niemieckich, zalecając im podporządkowanie się Centralnej Radzie Żołnierskiej. Akcja rozbrajania przebiegała na ogół bez oporu, ale zdarzały się również ostre starcia. Do zaciętych walk doszło między innymi przy opanowywaniu Ratusza i Cytadeli.

Tak Warszawa – stolica młodego Państwa Polskiego – wkraczała w nową epokę, a symbolami odradzającego się Kraju stał się Belweder, Zamek Królewski i Plac Zamkowy oraz Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego i Pałac Namiestnikowski.

ZAPRASZAMY NA HISTORYCZNE WYCIECZKI SZKOLNE PO WARSZAWIE. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!


Autor: Aneta