Przyrodnicza przygoda w Warszawie – Las Sobieskiego

Zapraszamy na kolejną przyrodniczą przygodę w Warszawie – wędrówkę do LASU SOSNOWEGO.

Las Sobieskiego i najstarszy w Warszawie rezerwat – Rezerwat im. Króla Jana III Sobieskiego wchodzą w skład Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, czyli dawnej Puszczy Mazowieckiej.

Zadziwiają różnorodnością krajobrazu, bogactwem świata zwierząt, a szczególnie zwrócimy uwagę na drzewa i ptaki.

CO ZOBACZYMY?

Świetlistą dąbrowę – ogromne, dorodne dęby tuż przy rezerwacie Sobieskiego. Niektóre dęby to swego rodzaju wieżowce, gdzie w dziuplach umieszczonych na różnych wysokościach drzew mieszkają latające ssaki – nietoperze.

  • Zwrócimy uwagę na brak podszytu wokół dębów (krzewów i niskich drzew) i dowiemy się, dlaczego tak jest.
  • Sprawdzimy jak bujna jest roślinność runa leśnego i co wchodzi w jego skład.
  • Udamy się na wydmy i zobaczymy zupełnie inny krajobraz. Taras wydmowy z naturalną roślinnością boru sosnowego.
  • Odnajdziemy największe głazy i dowiemy się skąd się tutaj wzięły.
  • Posłuchamy jakie zwierzęta zamieszkują Las Sobieskiego i w jaki sposób leśnicy mogą je oglądać.
  • Ponadto dowiemy się dlaczego największy głaz został poświęcony marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, gdzie znajduje się kapliczka upamiętniająca dawny ołtarz polowy, skąd wzięło się tutaj urokliwe oczko wodne.
  • Zawędrujemy do Lasu Milowego i dowiemy się skąd wzięła się nazwa tego miejsca.
LAS SOBIESKIEGO JEST NAJCENNIEJSZĄ W REJONIE WARSZAWY OSTOJĄ DROBNYCH PTAKÓW ŚPIEWAJĄCYCH.

Znajdują się tu duże skupiska kosa, kapturki, szpaka, drozda śpiewaka, zięby.

Charakterystyczne jest również duże zagęszczenie dzięciołów: dużego, średniego i dzięciołka. Stare drzewa tworzą świetne warunki dla ptaków: bociana czarnego, dzięcioła czarnego i pstrego, myszołowa, puszczyka, jastrzębia gołębiarza.

LAS SOBIESKIEGO TO MIEJSCE, KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ!


Autor: Aneta