Zielone Szkoły 2022 – Podlasie

PODLASIE ZAPRASZA

Czym wyróżnia się Podlasie?

💚 Cztery parki narodowe o dużej różnorodności

💚 „Zielone płuca Polski”

💚 Kraina jezior, rzek, strumieni, wzgórz, bagien i lasów 

💚 Szybki, dobry dojazd z Warszawy

💚 Różnorodność: zwiedzanie, rekreacja, warsztaty przyrodnicze i warsztaty zajęć dawnych – wszystko na wyciagnięcie ręki


TYLKO NA PODLASIU

można zobaczyć jak wygląda natura nieskażona działalnością człowieka,
zachwycić się wzniesieniami morenowymi, dolinami, nieckami jezior oraz głazowiskami,
poznać wielobarwność kultur w jednym miejscu – Podlasie to miejsce zamieszkania kilku nacji: Litwinów, Ukraińców, Białorusinów, Żydów, a nawet Tatarów,
obejrzeć kościoły katolickie, cerkwie, meczety, synagogi,
spróbować różnorodnych przysmaków wielu kuchni, na przykład słodkiego sękacza i mrowisko.

Przykładowe programy wycieczek 

BIAŁYSTOK, TYKOCIN, WIZNA –    2 dni

Białystok – wizyta w Muzeum Historycznym znajdującym się w jednej z najpiękniejszych miejskich rezydencji w Białymstoku (zwanej również pałacem  Beniamina Cytrona), Pałac Branickich określany Polskim Wersalem, przypałacowe ogrody, Rynek Kościuszki i Ratusz, Aleja Bluesa w Białymstoku, Katedra – zespół bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny • Tykocin – zabytkowa synagoga, barokowy kościół, spacer po urokliwym miasteczku • Góra Strękowa, zwana Termopilami kapitana Władysława Ranigisa – wędrówka na wzgórze do ruin schronu • Wizna – spacer szlakiem murali.

Koszt – 419zł* – 2 dni
BIAŁYSTOK, SZLAK TATARSKI –   2 dni

Białystok – jak wyżej • Szlak Tatarski na Podlasiu: Supraśl –  spotkanie w zakonnikiem w zabytkowej Cerkwi Obronnej Zwiastowania NMP, przystanek  w Arboretum w Kopnej Górze, zwiedzanie wybranego meczetu: Kruszyniany lub Bohoniki • Góra Strękowa, zwana Termopilami kapitana Władysława Ranigisa – wędrówka na wzgórze do ruin schronu • Wizna – spacer szlakiem murali.

Inne, dodatkowo płatne atrakcje w Białymstoku: Muzeum Pamięci Sybiru, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w Pałacu Branickich, warsztaty „Tajemnice dawnej apteki”, we wnętrzach: wystawa  Szpital polowy, Gabinet okulistyczny, Gabinet stomatologiczny, Gabinet anatomiczny, Gabinet rentgenowski.

Koszt – 437zł*– 2 dni
SKARBY PODLASIA: DOLINA NARWI – POLSKA AMAZONIA, BIEBRZAŃSKIE BAGNA – KRAINA WILKA, CIECHANOWIEC – 3 dni

Spacer kładkami w Narwiańskim Parku Narodowym nad meandrującą rzeką – Polską Amazonką • Tykocin – zabytkowa synagoga, barokowy kościół, spacer po urokliwym miasteczku • Biebrzański Park Narodowy i Kraina Wilka – zwiedzanie Muzeum Wilka,  zajęcia warsztatowe w „Świecie torfowiska wysokiego” (wycieczka na bagna szlakiem wydobywania torfu, konkursy) • Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu:  pokaz najciekawszych zagród, zajęcia w zabytkowej szkole we wsi Winna-Chiroły: Jak uczyli się nasi dziadkowie • Ligawka Podlaska – wizyta w pracowni twórcy ludowego Andrzej Klejzerowicza, pokaz zbiorów i  gry na ligawce • wizyta w Ziołowym Zakątku w Korycinach • przystanek w Zuzeli w Muzeum Lat Dziecięcych Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Koszt – 648zł* – 3 dni
SKARBY PODLASIA: BIAŁYSTOK, PUSZCZA KNYSZYŃSKA, „TROPEM BOBRA” W BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM – 3 dni

Białystok – wizyta w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w Pałacu Branickich, warsztaty „Tajemnice dawnej apteki”, we wnętrzach: wystawa  Szpital polowy, Gabinet okulistyczny, Gabinet stomatologiczny, Gabinet anatomiczny, Gabinet rentgenowski, przypałacowe ogrody, Rynek Kościuszki i Ratusz, Aleja Bluesa w Białymstoku, Katedra – zespół bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny • Puszcza Knyszyńska: rezerwat Krzemianka ze źródliskiem, Arboretum w Kopnej Górze • Wasilków i Święta Woda • zwiedzanie wybranego meczetu: Kruszyniany lub Bohoniki • Supraśl – „Miasto Tkaczy”, zabytkowe uliczki, spotkanie z zakonnikiem w prawosławnym Monastyrze Zwiastowania NMP • Biebrzańskie Park Narodowy – wędrówka po torfowisku wysokim na Bagnach Biebrzańskich oraz „Tropem Bobra” do najbardziej imponujących „królestw bobrowych”, a także Szlakiem drapieżników na żerowiska wszystkiego co pożera, zaglądając do „stołówki” wilka, sowy i rosiczki.

Koszt – 647zł* – 3 dni
BAJKOWE PODLASIE – W KRAINIE PUSZCZAŃSKICH TRADYCJI, SZLAK TATARSKI – 3 dni

Zabawa i warsztaty w Krainie Puszczańskich Tradycji • zajęcia domowe: pieczenie chleba na zakwasie, kiszenie kapusty, wyrób kwiatów z papieru lub decoupage • pracownia garncarska: nauka toczenia na kole garncarskim, pokaz pracowni i pieca • gra terenowa w Krainie Legend i Baśni • warsztaty wyrobu lnu, papieru czerpanego  Tykocin: FlisakPark – opowieść o flisakach • rejs tramwajem wodnym po Narwi, wizyta w zamku w Tykocinie • wycieczka Szlakiem Tatarskim: zwiedzanie wybranego meczetu: Kruszyniany lub Bohoniki • Supraśl – „Miasto Tkaczy”, zabytkowe uliczki, spotkanie z zakonnikiem w prawosławny Monastyr Zwiastowania NMP.

Koszt – 658zł* – 3 dni
POLSKA AMAZONIA, WIGRY, LITEWSKIE POGRANICZE – 3 dni

Spacer kładkami w Narwiańskim Parku Narodowym nad meandrującą rzeką – Polską Amazonką • Tykocin – zabytkowa synagoga, barokowy kościół, spacer po urokliwym miasteczku • Wigierski Park Narodowy – spacer ścieżką dydaktyczną • wizyta w słodkiej pracowni podlaskich smakołyków, zaproszenie na degustacje sękacza i mrowiska • Stary Folwark – Muzeum WPN • Wigry: pokamedulski zespół klasztorny, eremy pustelnicze, apartamenty papieskie • rejs statkiem po jeziorze Wigry • Sejny – wystawa w zabytkowej synagodze, zwanej Białą Synagogą • Dwór Miłosza w Krasnogrudzie – Międzynarodowe Centrum Dialogu.

Koszt – 674 zł* – 3 dni

* przy 45-55 uczestnikach

Koszt zawiera – opieka pilota, usługi przewodnika, transport autokarem, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, zakwaterowanie i wyżywienie, podatek VAT, bezpłatne miejsca dla opiekunów – 1 na 15 uczestników.


Autor: Aneta