WARSZAWSKIE PARKI – Las Młociny

LAS MŁOCINY – znany jako Uroczysko Las Młociny, Park Młociński, czy też Las Młociński

TU WARTO BYĆ: ODPOCZĄĆ I POSZUKAĆ WIOSNY.

Las Młociny już w okresie przedwojennym stanowił wielką atrakcję dla mieszkańców lewobrzeżnej Warszawy. Było to ulubione miejsce wypoczynku i rekreacji.

My promujemy to miejsce ze względu na ogromne walory przyrodnicze.

Obecnie najbardziej polecana jest polana rekreacyjna przy ulicy Papirusów, gdzie znajdują się:

 • Plac zabaw dla dzieci
 • Stoły i wiaty turystyczne
 • Miejsca przystosowane do palenia ogniska
 • Boisko do siatkówki

Ponadto dla lubiących wędrówki wyznaczono ścieżkę przyrodniczo-leśna w głąb uroczyska, wzdłuż której zlokalizowano kolejne place wypoczynkowe, urządzenia do zabawy i wiaty.

Nieopodal znajduje się również ścieżka zdrowia.


Czy wiesz, że…

 • Lasy na terenie Warszawy zajmują blisko 14% powierzchni miasta? Oznacza to, że Warszawa należy do nielicznych miast europejskich z tak dużym udziałem znaczących terenów zielonych w ogólnej powierzchni miasta.
 • Las Młociny to las położony w dolinie Wisły, będący pozostałością rozległej Puszczy Kampinoskiej. To interesujący przyrodniczo, zróżnicowany las zamieszkały przez liczne gatunki zwierząt.
 • Na terenie Lasu Młocińskiego znajdują się ślady dawnych lodowców. Są to wielkie głazy polodowcowe.
 • Rosnące tu drzewostany należą do jednych z najstarszych w granicach miasta. Ponad połowa z nich osiąga wiek powyżej 100 lat.
 • Występuje tu wielu gatunków roślin podlegających częściowej ochronie, takich jak: konwalia majowa, kruszyna pospolita, kalina koralowa, szakłak pospolity.
 • Przez lata Wisła rozlewała się na okoliczne tereny, na których gdy woda opadła pozostawała warstwa mułu. W ten sposób przez tysiące lat powstały przypominające schody tarasy rzeczne. Każdy taras jest inny, na każdym w zależności od bliskości rzeki, powstał inny rodzaj lasu.
 • Dzięki trudnemu dostępowi do znacznej części lasu ze względu na grząski , miejscami podtopiony grunt swoją ostoję znalazły tutaj bobry, sarny, lisy oraz największy przedstawiciel jeleniowatych na świecie łoś.
 • Istnieje tutaj swoisty raj, który ożywa w okresie wysokiego stanu wody w rzece. Wówczas, gdy wypełni się wodą starorzecze, kanały, kanaliki, bagienka, malutkie zbiorniki z wodą, pojawiają się licznie ptaki: gęsi, kaczki, łabędzie, oraz szmaragdowe ptaszki – zimorodki, a nawet potężne bieliki.

Zachęcamy do spacerów po Warszawskich Parkach oraz pobliskich lasach, gdzie na własne oczy można ujrzeć budzącą się do życia przyrodę.


Autor: Aneta