Poradnik Wakacyjny – najciekawsze miejsca w Polsce. #szlaki po Warszawie

WAKACJE W POLSCE SĄ SUPER!

SPECJALNIE DLA WAS PRZYGOTOWALIŚMY LISTĘ NAJCIEKAWSZYCH TEMATÓW SZLAKÓW PO STOLICY!

  1. PRZEZ WARSZAWĘ Z JANEM PAWŁEM II – W 100. ROCZNICĘ URODZIN

Warszawa to miejsce, do którego Jan Paweł przyjechał podczas swej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcu 1979 r.

W bieżącym roku obchodzimy okrągłą rocznicę urodzin wielkiego Polaka. W tych miejscach należy być: Plac Piłsudskiego – miejsce Mszy Świętej w 1979r., krzyż papieski, kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy – miejsce wizyty Jana Pawła II w 1991r., bazylika archikatedralna z grobem kard. Stefana Wyszyńskiego, katedra warszawsko-praska (z zewnątrz),  Dom Sióstr Urszulanek.


  1. WARSZAWA PANA CANALETTA

XVIII-wieczna Warszawa oczyma jej największego portrecisty.
Opowiemy Wam o Mistrzu Belotto, odnajdziemy miejsca, które odmalował, sprawdzimy jak się zmieniły i spojrzymy na nie przez tak wyjątkowy aparat jak „camera obscura”.
W programie: warszawski lewy brzeg, Ogrody Zamkowe, Plac Zamkowy, ulica Długa, Miodowa i Krakowskie Przedmieście.


  1. SZLAK ŻYDOWSKIEJ WARSZAWY

Zobaczymy miejsca związane zarówno z bogactwem wielowiekowej historii Żydów zamieszkałych w stolicy, jak i z tragedią okupacji, getta i Holocaustu. Odwiedzimy między innymi synagogę Nożyków, ocalały fragment muru getta przy ul. Siennej/Złotej, miejsce na ulicy Chłodnej, gdzie stała kładka łącząca małe i duże getto, Umschlagplatz, skąd Żydzi wywożeni byli do obozu zagłady w Treblince, bunkier Anielewicza zwany polską Masadą, obejrzymy okolice Muzeum Polin, zajrzymy na dawną ul. Nalewki…


  1. KONSTYTUCJA 3 MAJA I STANISŁAW MAŁACHOWSKI

Zapraszamy na spacer przybliżający historię uchwalenia Konstytucji 3 maja i sylwetkę jednego z jej twórców: marszałka Sejmu Wielkiego Stanisława Małachowskiego. Odwiedzimy Krakowskie Przedmieście, będziemy przy Zamku Królewskim i w Katedrze św. Jana. Przybliżymy Wam dzieje polskiego konstytucjonalizmu, który powstawał w trudnych dla Rzeczpospolitej czasach. Chociaż Konstytucja 3 maja obowiązywała tylko nieco ponad rok stała się ważnym aktem prawa zapisanym w historii kraju, dawała wielu pokoleniom nadzieję na odzyskanie niepodległości, a dzień jej uchwalenia był świętowany także w czasach gdy Polski nie było na mapach Europy.

PONADTO…

  • SZLAK WIELU WYZNAŃ, WOKÓŁ PLACU GRZYBOWSKIEGO

W programie: wybrane warszawskie świątynie różnych wyznań: katolicki kościół Wszystkich Świętych przy placu Grzybowskim, synagoga, kościół ewangelicko-augsburski Trójcy Świętej przy placu S. Małachowskiego.

  • ŁAWECZKI CHOPINA – SZLAK FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

W programie: Krakowskie Przedmieście – Kościół Wizytek, Uniwersytet Warszawski, Kościół Św. Krzyża, Zamek Ostrogskich z zewnątrz, Ławeczki Chopina.

  •  SZLAKIEM BOLESŁAWA PRUSA

W programie: Kościół Św. Anny, Teatr Wielki, redakcja „Kuriera Codziennego”, Hotel Europejski, pomnik Bolesława Prusa na Krakowskim Przedmieściu, sklep Wokulskiego na Krakowskim Przedmieściu 7, Uniwersytet Warszawski, Kościół Św. Krzyża.

  •   BOHATERSKA WARSZAWA – SZLAKIEM SLADÓW WOJENNYCH I WARSZAWSKICH POWSTAŃ

W programie: Zamek Królewski, Katedra Warszawska – gąsienica „Goliata”,  Ul. Brzozowa i Jezuicka – co nam mówią dziury w ścianach?, Pomnik Małego Powstańca – wielki symbol w małej formie, Pomnik Powstania Warszawskiego i jego wymowne usytuowanie, Park Krasińskich i Nalewki – rzecz o Powstaniu w Getcie,  „Akcja pod Arsenałem”, Reduta Banku Polskiego, Grób Nieznanego Żołnierza,  PASTa i Prudential – niebotyki w ogniu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Autor: Aneta